Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

OFERTY PRACY 2018

STANOWISKO: OGRODNIK
Nr 2/2018

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: pielęgnacja trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace drobne konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

   

  2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
  od 01.05.2018 do 30.11.2018 r.

   

  3. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.
 4. Prawo jazdy kat. T.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.04.2018 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 05.03.2018 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

drukuj (OFERTY PRACY 2018)

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2018-02-22 13:35
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 12:45

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2017

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 10/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

   

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   

 1. Umiejętność pracy z dziećmi

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

 1. CV

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 05.01.2018 r.

   

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 9/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa zastępstwo, na czas określony
do 23.06.2018 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 08.11.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

 

STANOWISKO: OGRODNIK
Nr 8/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

   

  2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
  od 01.09.2017 do 31.10.2017 r.

   

  3. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.08.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 7/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

   

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   

 1. Umiejętność pracy z dziećmi

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

 1. CV

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.08.2017 r.

   

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: PSYCHOLOG

Nr 6/2017

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci gimnazjalnych.

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1 etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – Psychologia.

Przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.08.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 5/2017

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.06.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Joanna Krych, zamieszkała Kliny, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL – edukacja dla bezpieczeństwa

Nr 4/2017

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • nauczyciel – edukacja dla bezpieczeństwa
 • praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze 5 godz. tygodniowo, umowa na czas określony
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
 2. Studia podyplomowe kierunkowe lub kurs kwalifikacyjny edukacja dla bezpieczeństwa;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.06.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

Nr 3/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Renata Wawrzyniak, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  2/2017

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.
 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:
Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 01.03.2017 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Anna Antkowska, zamieszkała w Czerwonaku, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

Oferta  1/2017 z dnia 03.01.2017

Stanowisko: Główny Księgowy

Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Praca na stanowisku – Główny Księgowy

Czas pracy - 40 godziny/tygodniowo

Do zadań/nadzoru Głównego Księgowego należy:

 1. opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych szkoły,
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi,
 4. zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,
 5. zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 6. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 9. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 10. zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych,
 11. sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień,
 12. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
 13. dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
 14. terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
 15. prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.
 16. funkcjonowanie kasy szkoły, rozliczanie zaliczek pieniężnych,
 17. prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 18. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Kwalifikacje:

 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i  co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Preferowane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w placówce budżetowej
 • samodzielność, kreatywność, nastawienie na rozwój zawodowy, umiejętność pracy w zespole, samodzielne podejmowanie decyzji,

Oferujemy:

Samodzielne stanowisko, możliwość dofinansowanie szkoleń zwłaszcza z obszaru finansów publicznych.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.01.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Małgorzata Nowicka, zamieszkała w Miękowie, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

drukuj (ARCHIWUM OFERTY PRACY 2017)

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2017-01-03 11:38
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 13:17

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2016

STANOWISKO: REFERENT D/S KSIĘGOWYCH

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty;

2)   Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;

3)   Obsługa systemu bankowości elektronicznej;

4)   Sporządzanie przelewów dotyczących zapłaty zobowiązań;

5)   Bieżąca kontrola stanu środków na rachunkach bankowych;

6)    Bieżące księgowanie operacji ZFŚS na kontach syntetycznych i analitycznych.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pół etatu.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy;
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów do obsługi bankowości elektronicznej;
 2. Znajomość programów Word, Excell, Progmann;
 3. Rzetelność, dokładność, sumienność;
 4. Praktyka w wydziale finansowym jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych bądź zakładów budżetowych;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 06.01.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Magdalena Cechowska, zamieszkała Bolechowo - Osiedle, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

STANOWISKO:
REFERENT ADMINISTRACYJNY

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa Systemu Informacji Oświatowej,

2) prowadzenie dokumentacji związanej z rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z dotacją celową na podręczniki,

4) prowadzenie dokumentacji szkolnej.

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze ½ etatu, umowa o pracę na czas określony.
Od 18.04.2016 r. do 14.10.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. średnie;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera (MS OFFICE: Word, Exel, Outlook);
 3. Doświadczenie w placówce oświatowej;
 4. Znajomość programu Systemu Informacji Oświatowej;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie na stanowisku administracyjno – biurowym;
 2. Obsługa urządzeń biurowych;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2016 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Joanna Matelska, Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO:

Ogrodnik

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

   

  2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
  od 01.04.2016 do 31.10.2016 r.

   

  3. Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.03.2016 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Jakub Wojtkowiak, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

 

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka
nr 5/2016

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę na czas określony.
Od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 22.06.2016 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniona Pan Renata Korzeniewska, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 6/2016

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2016 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

STANOWISKO: WYCHOWAWCA INTERNATU

Nr 7/2016

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2016 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

STANOWISKO: PSYCHOLOG

Nr 8/2016

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci gimnazjalnych.

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – Psychologia.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2016 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2016-03-02 15:03
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-14 14:17

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2015

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  5/2015

 

OPIS  STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 

Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 15.10.2015 r., na zastępstwo.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

Wykształcenie minimum  średnie

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Umiejętność pracy z dziećmi

Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV

List motywacyjny

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 09.10.2015 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 4/2015

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 17.08.2015 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Agnieszka Małyszka, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  3/2015

 

OPIS  STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 

Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 01.09.2015 r. – 24.06.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

Wykształcenie minimum  średnie

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Umiejętność pracy z dziećmi

Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV

List motywacyjny

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 13.08.2015 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Oriana Królikowska, zam. Czerwonak, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

STANOWISKO: SEKRETARKA

Nr 2/2015

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Obsługa sekretariatu SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze ½ etatu, umowa o pracę na czas określony.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. średnie;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera (MS OFFICE: Word, Exel, Outlook)
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

  

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie na stanowisku administracyjno – biurowym;
 2. Obsługa urządzeń biurowych;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.07.2015 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Maria Kaźmierczak, zam. Koziegłowy, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-07-10 12:34
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-10 12:29

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2015

STANOWISKO:  PORTIER

Nr  1/2015

 

OPIS  STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Przyjmowanie, wydawanie i zabezpieczenie kluczy Ośrodka, szkoły
i internatu, wpisywanie wydawanych kluczy do książki. Zamykanie drzwi głównych i bocznych w godzinach ustalonych przez dyrekcję. Łączenie rozmów telefonicznych. Pilnowanie ładu i porządku w ośrodku. Monitoring ośrodka poprzez obserwację telewizji przemysłowej.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Umowa na zastępstwo.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

Wykształcenie minimum podstawowe

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Odpowiedzialność za powierzone mienie.

Radzenie sobie w kontaktach z dziećmi niepełnosprawnymi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychzawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 09.03.2015 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Ryszard Klepas, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-11-26 10:23
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 11:36
ARCHIWUM - OFERTY PRACY 2014

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  1a/2014

 

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka

 

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 03.02.2014 r. – 27.06.2014 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.01.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Edyta Klimkiewicz, Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-22 13:59
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:59

STANOWISKO: Ogrodnik

Nr 1/2014

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,
 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,
 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.
 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 17.03.2014 do 31.10.2014 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 13.03.2014 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Roman Szerment, który uzyskał najlepsze wyniki.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-22 13:08

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  2/2014

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka 
 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 15.09.2014 r. – 26.06.2015 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 05.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały zatrudnione poniższe osoby, które uzyskały najlepsze wyniki:

- Pani Renata Mielcarska, Biedrusko

- Pani Monika Świątek, Owińska

- Pani Sandra Prause, Owińska

- Pani Edyta Wawrzyniak, Czerwonak.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:30
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:01

STANOWISKO: NAUCZYCIEL REWALIDANT

Nr 3/2014

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • zajęcia rewalidacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika rewalidacyjna
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat.
 3. Studia podyplomowe – Logopedia.
 4. Studia podyplomowe – Terapia Pedagogiczna.
 5. Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:32
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:02

STANOWISKO: NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - KUCHARZ

Nr 4/2014

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • nauczyciel praktycznej nauki zawodu – kucharz,
 •  praca w Zasadniczej Szkole Zawodowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.10.2014 r. do 26.06.2015 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (np. technik technologii żywności, kucharz, mistrz w zawodzie kucharza.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Karolina Leszyńska - Popiak, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:33
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:02
 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 13:06
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 09:33
ARCHIWUM - OFERTY PRACY 2013

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  1a/2013

 

 

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

 

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu oraz w wymiarze całego etatu od 01.09.2013 r. – 27.06.2014 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 23.08.2013 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały zatrudnione poniższe osoby, które uzyskały najlepsze wyniki:

- Pani Fabiańska Aldona

- Pani Felińczak Agata

- Pani Natalia Ważbińska

- Pani Alicja Kubiak

- Pani Patrycja Zielezińska.

 

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:26

STANOWISKO:  KASJER

Nr  1/2013

 

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie i przyjmowanie wpłat i wypłat, pobieranie gotówki z banku na podstawie czeków i odprowadzanie gotówki do banku, zabezpieczenie w kasie gotówki oraz dokumentów kasowych, sporządzanie raportów kasowych.

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie kierunkowe

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie
 2. Uczciwość, rzetelność, systematyczność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.09.2013 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Beata Szczeblewska - Murowana Goślina, która uzyskała najlepsze wyniki.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:31
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 10:32
 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:33
ARCHIWUM - OFERTY PRACY 2012

STANOWISKO: REFERENT

Nr 1/2012

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Obsługa kasy SOSW w Owińskach

2) Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących odpłatności wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach za wyżywienie oraz prowadzenie wszystkich spraw związanych z odpłatnością za mieszkania, będące w administrowaniu Ośrodka

3) Obsługa systemu bankowości elektronicznej;

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy;
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów do obsługi bankowości elektronicznej;
 2. Znajomość programów Word, Excell, Progmann;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Praktyka w wydziale finansowym jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych bądź zakładów budżetowych;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2012 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Izabela Zembrzycka, zam. Poznań, która uzyskała najlepsze wyniki.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:36

STANOWISKO: SEKRETARKA

Nr 2/2012

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Obsługa sekretariatu SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę na zastępstwo od kwietnia 2012 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera (MS OFFICE: Word, Exel, Outlook)
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie na stanowisku administracyjno – biurowym;
 2. Obsługa urządzeń biurowych;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2012 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

Rekrutacja anulowana

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:41
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 10:41

STANOWISKO: REFERENT KSIĘGOWY

Nr 3/2012

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   bieżące księgowanie operacji budżetowych oraz ZFŚS na kontach syntetycznych i analitycznych

2) uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych

3) bieżąca kontrola stanu środków na rachunkach bankowych, kontrola wydatków i dochodów budżetowych

4) przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty

5) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

6) sporządzanie przelewów dotyczących zapłaty zobowiązań.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej, gospodarstwie pomocniczym bądź zakładzie budżetowym;
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów do obsługi bankowości elektronicznej;
 2. Znajomość programów Word, Excell, Progmann;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 17.04.2012 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Ewa Prause, Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:53

STANOWISKO:  OGRODNIK

Nr  4/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie
 2. dokonywanie nasadzeń sezonowych na zasadzie właściwego doboru roślin
 3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu
 4. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe ( pożądane średnie techniczne kierunkowe)
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność obsługi elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych
 2. Rzetelność, systematyczność
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.08.2012r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Michał Wasążnik, Swarzędz, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:55

STANOWISKO:  KASJER

Nr  5/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie i przyjmowanie wpłat i wypłat, pobieranie gotówki z banku na podstawie czeków i odprowadzanie gotówki do banku, zabezpieczenie w kasie gotówki oraz dokumentów kasowych, sporządzanie raportów kasowych.

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie kierunkowe

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie
 2. Uczciwość, rzetelność, systematyczność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.09.2012 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Kamila Szaj, Koziegłowy, która uzyskała najlepsze wyniki.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:01
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 11:01

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  6/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka
 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.08.2012r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały zatrudnione:

- Pani Aldona Fabiańska

- Pani Agata Felińczak

- Pani Natalia Kowalska

- Pani Alicja Kubiak

- Pani Katarzyna Raczyńska.

które uzyskała najlepsze wyniki.

 

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury dodatkowej rekrutacji została zatrudniona Pani Patrycja Zielezińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:06

STANOWISKO:  PORTIER

Nr  7/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Przyjmowanie, wydawanie i zabezpieczenie kluczy Ośrodka, szkoły i internatu, wpisywanie wydawanych kluczy do książki. Zamykanie drzwi głównych i bocznych w godzinach ustalonych przez dyrekcję. Łączenie rozmów telefonicznych. Pilnowanie ładu i porządku w ośrodku. Monitoring ośrodka poprzez obserwację telewizji przemysłowej.

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
 2. Radzenie sobie w kontaktach z dziećmi niepełnosprawnymi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 25.11.2012r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Artur Pawłowski, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:15
 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-03 12:45

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku

Plac Przemysława 9
62-005 Owińska

NIP  777-17-90-972
REGON 639787985

Dane kontaktowe

Telefon:
61 812 67 37, 61 812 04 86, 61 812 65 05
Fax
61 812 67 37

e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl
www.niewidomi.edu.pl

Godziny urzędowania

Pn- Pt 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 88445
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-03 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl