Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Kontrole

Treść strony

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

PSSE Poznań

20.05.2016

Ocena realizacji programu "ARS czyli jak dbać o miłość"

SOSWDN w Owińskach

2.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

09.08.2016 r.

Analiza etatów pracowników administracji i obsługi, godzin doraźnych kadry kierowniczej

SOSWDN w Owińskach

3.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli

15-30.11.2016 r.

Kontrola dotycząca gospodarki kasowej oraz ZFŚS

SOSWDN w Owińskach

4.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

12-13.12.2016 r.

Nadzór księgi uczniów a Sio - 30.09.2016 r.

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2016)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2015

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-04-30 12:22

1.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

17-19.03.2015

09.04.2015

Ewaluacja w zakresie „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”.

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-04-30 12:30

2.

WSSE Poznań

05.05.2015 r.

Stan higieniczno - sanitarny - blok żywieniowy

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2017-12-12 10:46

3.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

05.05.2015 r.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń Ośrodka (szkoła, internat) oraz otoczenia.

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2017-12-12 10:50

4.

PSSE Poznań

29.05.2015 r.

Ocena realizacji "ARS czyli jak dbać o miłość"

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2017-12-12 10:51

5.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

06.07.2015 r.

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2012 r.

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2017-12-12 10:53

6.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli

26.11.-07.12.2015 r.

Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego oraz prowadzenie okresowych inwentaryzacji

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2017-12-12 10:55
 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-04-30 12:30
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-30 12:19
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2014

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-04-28 11:31

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu

16.04.2014 r. -...

1. Prawidłowość i rzetelnosć obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-04-28 11:59

2.

Kuratorium Oświaty
Poznań

28.04.2014 r.

Stan przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia najmłodszych dzieci.

SOSWDN Owińska

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-04-28 12:06

3.

PSSE - Poznań

24.06.2014 r.

Ocena realizacji programu "ARS - czyli jak dbać o miłość"

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-04-30 12:04
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-30 12:08

4.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

26.06.2014

W zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków bieżących

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-04-30 12:10

5.

Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

06.10.2014

Doraźna kontrola w zakresie aneksu do arkusza organizacyjnego

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-04-30 12:11

6.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

29.12.2014 r.

Monitorowanie "Wyklikaj szkołę zawodową"

SOSWDN w Owińskach

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-04-30 12:17
 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-04-28 12:36
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2013

Lp.

 

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępniania dokumentacji

1.

Kuratorium Oświaty Poznań

24.01.2013 r.

Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

SOSW Owińska

2.

Kuratorium Oświaty

Poznań

22.10.2013 r.

Kontrola doraźna w zakresie zgodności zatrudnienia

SOSW Owińska

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2013)

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2013-01-25 14:28
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-25 14:32
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2012

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępniania dokumentacji

 

1.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Audytu i Kontroli

01.03.2012
-
30.06.2012 r.

Prowadzenie gospodarki kasowej i wykonywanie innych obowiązków powierzonych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku referena ksiegowego

SOSW Owińska

2.

Kuratorium Oświaty Poznań

21.05.2012 r.

Kontrola w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

SOSW owińska

3.

Kuratorium Oświaty Poznań

12.07.2012 r.

Analiza dokumentacji uczniów w związku z wnioskami o przeniesienie ucznia do innej szkoły

SOSW Owińska

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2013-01-25 14:14
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-25 14:23
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2011

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępniania dokumentacji

1.

KO Poznań

4.04.2011 r.

Kontrola monitoringu wizyjnego

SOSW Owińska

2.

KO Poznań

6.05.2011 r.

Ocena pracy dyrektora - kontrola dokumentacji

SOSW Owińska

3.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

19.05.2011 r.

Ocena pracy dyrektora - kontrola dokumentacji

SOSW Owińska

4.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

3.10.2011 r.

Kontrola bloku żywienia

SOSW Owińska

5.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

05.12.2011 r.

Bieżąca kontrola sanitarna Ośrodka

SOSW Owińska

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2011)

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2011-08-10 08:20
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 08:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3739
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-12 11:28

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku

Plac Przemysława 9
62-005 Owińska

NIP  777-17-90-972
REGON 639787985

Dane kontaktowe

Telefon:
61 812 67 37, 61 812 04 86, 61 812 65 05
Fax
61 812 67 37

e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl
www.niewidomi.edu.pl

Godziny urzędowania

Pn- Pt 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 88443
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-03 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl