Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.niewidomi.edu.pl

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021 poz. 2070 ze zm.)  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza SOSWDN Owińska:
/soswowinska/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP:


bezpłatne konto na platformie ePUAP
 

1. Dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pomocą platformy ePUAP muszą być opatrzone:
-  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
lub
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Doręczenie dokumentu przesłanego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

 

 

Metryka

  • opublikował: Małgorzata Bzowa
    data publikacji: 2011-09-29 13:54
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 14:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8845
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-15 14:57:12