Ścieżka nawigacyjna

 • Oferty pracy

Treść strony

ARCHIWUM - OFERTY PRACY 2014

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  1a/2014

 

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka

 

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 03.02.2014 r. – 27.06.2014 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.01.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Edyta Klimkiewicz, Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-22 13:59
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:59

STANOWISKO: Ogrodnik

Nr 1/2014

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,
 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,
 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.
 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 17.03.2014 do 31.10.2014 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 13.03.2014 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Roman Szerment, który uzyskał najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-22 13:08

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  2/2014

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka 
 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 15.09.2014 r. – 26.06.2015 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 05.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały zatrudnione poniższe osoby, które uzyskały najlepsze wyniki:

- Pani Renata Mielcarska, Biedrusko

- Pani Monika Świątek, Owińska

- Pani Sandra Prause, Owińska

- Pani Edyta Wawrzyniak, Czerwonak.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:30
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:01

STANOWISKO: NAUCZYCIEL REWALIDANT

Nr 3/2014

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • zajęcia rewalidacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika rewalidacyjna
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat.
 3. Studia podyplomowe – Logopedia.
 4. Studia podyplomowe – Terapia Pedagogiczna.
 5. Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:32
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:02

STANOWISKO: NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - KUCHARZ

Nr 4/2014

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • nauczyciel praktycznej nauki zawodu – kucharz,
 •  praca w Zasadniczej Szkole Zawodowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.10.2014 r. do 26.06.2015 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (np. technik technologii żywności, kucharz, mistrz w zawodzie kucharza.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Karolina Leszyńska - Popiak, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:33
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:02

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 13:06
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 09:33

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-01-22 13:03 przez Małgorzata Bzowa
 • zmieniono 2015-01-23 09:33 przez Małgorzata Bzowa

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21322
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-11 09:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku

Plac Przemysława 9
62-005 Owińska

NIP  777-17-90-972
REGON 639787985

Dane kontaktowe

Telefon:
61 812 67 37, 61 812 04 86, 61 812 65 05
Fax
61 812 67 37

e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl
www.niewidomi.edu.pl

Godziny urzędowania

Pn- Pt 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 121298
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-11 09:10

Stopka strony